thông tin sản phẩm

Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham

Mã Hàng: AK0043
Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham

mua hàng

Giá: 36.000  VNĐ

HẾT HÀNG

có thể bạn sẽ quan tâm những sản phẩm này

nhà sách hồng đức

nhà sách hồng đức

tải ứng dụng

liên hệ

: 01 Trương Định - Tp.Huế
: 0234 3 999 777 – 0906 56 67 67
: hongduchue@gmail.com
: fb.com/nhasachhongduc
Copyright © hongduc 2018